Cennik pokojów

cennik

Okolice Sandomierza

Okolice Sandomierza

Niezbędnik turysty

Niezbędnik naszego turysty

Regulamin Obiektu Noclegowego "Krępianka"

REGULAMIN OBIEKTU NOCLEGOWEGO „KRĘPIANKA”

 

§ 1

1. Pomieszczenia mieszkalne w obiekcie noclegowym „Krępianka” zwane dalej „pokojami” wynajmowane są na doby.
2. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
3. Klucze do pokoju należy odebrać w Centrum Informacji Turystycznej (Rynek 20) 
w godzinach otwarcia biura, w dniu meldunku.
4. W przypadku nieodebrania kluczy wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

5. Centrum Informacji Turystycznej czynne jest w godz.:

- w sezonie:
15 kwietnia – 31 sierpnia:
poniedziałek-niedziela: 10:00-18:00
1 września – 30 września: poniedziałek-niedziela: 09:00-17:00

- po sezonie:
1 października – 14 kwietnia: 
poniedziałek-piątek: 8:00-16:00
, sobota-niedziela: 9:00-17:00

6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Centrum Informacji Turystycznej dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

7. Najmując pokój, Gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Centrum Informacji Turystycznej (Rynek 20) do godziny 11:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie daje gwarancji przedłużenia.
9. Nie można uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

10. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia papierosów pod karą w wysokości 250,00 zł.

11. Zakazuje się również używania otwartego ognia. W razie naruszenia w/w zakazu Gość zostaje obciążony kosztami odświeżenia pokoju i interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO. 

§ 2

1. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
2. W przypadku wcześniejszej rezerwacji, Gość zobowiązany jest do wpłaty zaliczki 
w wysokości 50% ogólnej kwoty zamówienia w terminie 2 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

3. Zaliczka jest zwracana w całości, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

4. W przypadku odwołania przez Gościa rezerwacji, zaliczka przepada w całości.

5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

§ 3

1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00.

2. Zachowanie Gości, korzystających z usług noclegowych nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innym Gościom. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

3. Osoby nie zameldowane w obiekcie, nie mogą przebywać w nim od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego.

§ 4

1. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło oraz zamknąć drzwi na klucz.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek oraz innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. 
Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
3. Gość ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w stanie nienaruszonym.

4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną w równowartości zakupu towaru, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy jego podopiecznych / odwiedzających.

§ 5

1. Jeśli pracownik obiektu uzna Gościa za niewiarygodnego, bądź zachodzi podejrzenie, 
że jest pod wpływem środków odurzających, może odmówić mu wynajmu pokoju bez uzasadnienia.

§ 6

1. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek Gość winien niezwłocznie poinformować pracownika obiektu.

§ 7

1. Po zameldowaniu Gość otrzymuje do swojej dyspozycji zestaw obejmujący komplet kluczy 
do obiektu oraz pilot do telewizora. Zobowiązany jest zwrócić go w dniu wyjazdu. Zgubienie 
lub zniszczenie któregokolwiek z elementów zestawu powoduje obowiązek uiszczenia należytej opłaty.

§ 8

1. Gość, decydując się na rezerwację/wynajem pokoju tym samym oświadcza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jednocześnie zapoznał się i akceptuje klauzurę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

Skan regulaminu obiektu noclegowego