Deklaracja dostępności Obiektu Noclegowego „Krępianka” w Sandomierzu

Sandomierskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Obiekt noclegowy "Krępianka" w Sandomierzu.

-  Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01

-  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- brak nagłówków h1

- brak opcji kontrastowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

- Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-21

- Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Pytelewicz.

- E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Telefon: 882 928 877

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- Organ nadzorujący: Sandomierskie Centrum Kultury

- Adres: ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz

- E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Telefon: 15 832 29 64

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt noclegowy „Krępianka, Rynek 10, (wejście od ul. Oleśnickiego), 27-600 Sandomierz

Budowla nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


 

krepianka noclegi logo

ADRES:

Rynek 10
27-600 Sandomierz
(wejście od ul. Oleśnickiego)


REZERWACJA:

Centrum Informacji Turystycznej
tel. (+48) 882 928 877
e-mail: krepianka@esceka.pl

karta duzej rodziny

Znajdź nas w mediach społecznościowych: